Политика за поверителност

Защитата на личните данни е от голямо значение за нас и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни. ПРО НЕЙЛ ЕООД е администратор на личните данни, които предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни е Република България. Личните Ви данни ще бъдат обработвани и съхранявани от Администратора на следните основания: даденото от Вас изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за целите и в сроковете, посочени в Общите условия, както и осъществяване на комуникация с цел изпращане на търговски бюлетин. Личните Ви данни ще бъдат използвани от Администратора на територията на Република България и същите няма да бъдат предавани на трети лица, освен на: автоматизираната маркетинг платформа MailChimp с оглед изпращане на рекламни съобщения. При обработването на лични данни ПРО НЕЙЛ ЕООД спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в Република България във връзка със защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

В нашия уебсайт www.podo.bg можете да се запознаете с гамата продукти предлагани от нас, както и да пазарувате онлайн. Може да използвате тази услуга с или без регистрация. Данните, предоставени и в двата случая, ще бъдат използвани само и единствено с цел осъществяване дейността по поръчката. Моля, преди да се регистрирате да се запознаете в подробности с това кои сме ние и какви са целите и сроковете, за които обработваме личните Ви данни. С даване на своето съгласие за регистрация  и завършване на поръчка се съгласявате ПРО НЕЙЛ ЕООД, BG 204284055, ГР. БУРГАС, Ж.К ИЗГРЕВ, БЛ. 29, ТЕЛ.: +359 883273727, наричано за краткост ПРО НЕЙЛ ЕООД, да ползва предоставените от Вас лични данни – електронна поща, име, фамилия, адрес (държава, град/село, пощенски код), телефон. В случай че искате фактура, трябва да посочите съответните данни, което автоматично се счита за съгласие. Личните Ви данни ще бъдат обработвани и съхранявани за цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на услугите по осъществяване на поръчката Ви; за цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на ПРО НЕЙЛ ЕООД и цeли, свързани със спазване на законовите задължения на ПРО НЕЙЛ ЕООД

Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и ПРО НЕЙЛ ЕООД, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по осъществяване на поръчката Ви. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни. Целите, свързани със спазване на законовите задължения на ПРО НЕЙЛ ЕООД, включват: изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи; осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи при изпълнение на законовите задължения на ПРО НЕЙЛ ЕООД да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги, със защитата на данните Ви и др.

Срокът, за който ще бъдат обработвани Вашите данни е не повече от минимално необходимия за тази цел след приключване на всички дейности по осъществяване на поръчката Ви. В случай на поискана доставка, част от данните Ви – имена, адрес и телефон – ще бъдат предоставени на куриерска фирма „Speedy”, които ще извършат доставката. С политиката за обработване на лични данни на  „Speedy”   може да се  запознаете на адрес: https://www.speedy.bg/bg/gdpr

Можете да получите информация от Администратора за съхраняваните от него Ваши лични данни по всяко време и имате правото на достъп до тях. Можете да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани по всяко време в случай на неточност и/или несъответствие. Можете да поискате изтриване на Вашите лични данни или да изискате от Администратора ограничаване на обработването. Имате право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхранението на личните Ви данни пред Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2., която е надзорен орган в Република България. Имате право по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, въз основа на легитимния интерес. В случай на нарушение на сигурността на личните Ви данни, ако има вероятност нарушението да породи висок риск за правата и свободите Ви, съгласно вътрешните правила на Администратора, ще бъдете уведомен за същото. В случай че обработваме личните Ви данни поради дадено от Вас съгласие при записването Ви за получаване на бюлетин, то тогава може да оттеглите същото по всяко време. 

За осъществяване на всяко едно от тези права е нужно да се изпрати искане, формулирано в свободен текст и адресирано до ПРО НЕЙЛ ЕООД на следния електронен адрес: podo.bg@gmail.com или на адрес: гр. Бургас, ж.к Лазур, бл, 117, Студио ДАФИ | Hand & Foot Care Studio DAFI